kontakty

FCE - jazyková zkouška Cambridge FCE

FCE (First Certificate in English) je nejpopulárnější zkouška z angličtiny v ČR a nejrozšířenější ze všech cambridgeských jazykových zkoušek. FCE je zkouška na vyšší středně pokročilé úrovni (B2), vyžadující značnou jazykovou znalost.

Komu je určena zkouška FCE?

FCE je určena pro ty, kteří jsou schopni používat anglický jazyk v běžném životě, zaměstnání nebo při středoškolském či vysokoškolském studiu. Úspěšní kandidáti by měli mít širokou slovní zásobu a měli by být schopni diskutovat a přizpůsobit komunikační styl dané situaci. Musí mít také povědomí o zdvořilostních konvencích ve vyjadřování.

Jelikož je Cambridgská zkouška FCE založena na praktických otázkách, je důležité ověření znalostí pro všechny, kteří chtějí studovat či pracovat v zahraničí nebo se hodlají pohybovat v oblasti mezinárodního obchodu. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 500 - 600 hodin studia.

Proč absolvovat Cambridgskou zkoušku FCE?

Zkouška FCE je všeobecně uznávána v oblasti obchodu a průmyslu i ve vzdělávacích institucích. FCE uznávají zaměstnavatelé po celém světě. Osvědčení o FCE je potvrzení, že držitel je schopen praktického užití angličtiny v administrativě a manažerských funkcích v mnoha odvětvích, například turismu. Úspěšní kandidáti jsou schopni vyřizovat běžnou korespondenci a telefonické hovory a pracovat s jednoduchými texty a články.

Z čeho se skládá zkouška FCE?

FCE pokrývá čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.

1. Čtení (1 hodina a 15 minut)

Četba reálných textů z knih, časopisů a novin. Zaměřeno nejen na porozumění hlavní myšlenky textu, ale i detailů.

2. Psaní (1 hodina a 30 minut)

Kandidát musí napsat neodborný text, např. dopis, článek, zprávu či kompozici v rozsahu cca 120 až 180 slov.

3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 15 minut)

Test obsahuje řadu cvičení - například doplňování slov do textu, identifikace chyb v textu, úprava slov a frází - na kterých musí kandidát prokázat své znalosti a ovládání struktury anglického jazyka.

4. Poslech (asi 40 minut)

Poslech textů v běžné mluvené angličtině. Jsou vybírány různé druhy textů, např. interview, diskuse, přednášky.

5. Rozhovor (asi 14 minut)

Rozhovor obsahuje čtyři části - interview, asi minutový samostatný projev, spolupráci ve dvojici a diskusi na základě pomocných materiálů, tj. fotografií a kreseb. Tuto část zkoušky skládají kandidáti ve dvojicích.

Jak je hodnocena zkouška FCE?

Pro úspěšné složení zkoušky je zapotřebí dosáhnout minimálně 60 % správných odpovědí jako průměru ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze tří známek - A, B nebo C, neúspěšní kandidáti známku D nebo E.

Kdy se konají zkoušky FCE v České republice?

Většina zkoušek FCE se koná ve dvou dnech, uvedené termíny se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část a případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.
Termíny registrace a zkoušek vám na vyžádání zašleme.

Kolik stojí Cambridgská zkouška FCE?

3 990 Kč

Cambridgská jazyková zkouška: KET | PET | FCE | CAE | CPE | Cambridgské zkoušky ESOL