kontakty

KET - jazyková zkouška Cambridge KET

KET (Key English Test) je prvním a nejlehčím stupněm Cambridgeských zkoušek pro ty, kteří se učí anglicky teprve krátce a chtějí si ověřit své jazykové dovednosti.

Komu je určena zkouška KET?

KET je určen pro mírně pokročilé studenty angličtiny na úrovni pokročilosti A2. Cílem přípravy na tuto zkoušku je získat všeobecnou základní schopnost orientace v anglickém jazyce, potřebnou např. při zahraničních cestách. KET je zaměřen na jazyk potřebný v běžných životních situacích.

Kandidát by měl být schopen rozumět hlavním bodům jednoduchého textu, komunikovat v nejběžnějších situacích a rozumět krátkým poznámkám a jednoduchým příkazům. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 180 - 200 hodin studia.

Proč absolvovat Cambridgskou zkoušku KET?

Ačkoli je zkouška KET na relativně jednoduché úrovni, pomůže kandidátovi ujistit se o rozsahu svých znalostí i svých slabších stránkách a vhodně naplánovat další studium anglického jazyka. Zkouška může být pojata také jako předstupeň pro další úrovně, především PET.

Z čeho se skládá zkouška KET?

KET pokrývá čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech, mluvení.

1. Čtení a psaní (1 hodina a 10 minut)

Četba textů vybraných z brožur, novin a časopisů. Kandidát by měl porozumět hlavní myšlence textu a umět si poradit s neznámými výrazy. Psaní jednoduchého textu, potřebného v běžných situacích - napsání krátké zprávy v rozsahu cca 20 - 25 slov. Je kladen důraz na správné používaní větné struktury, slovní zásobu, pravopis a interpunkci.

2. Poslech (25 minut)

Poslech krátkého oznámení nebo monologu s důrazem na porozumění hlavním bodům textu.

3. Rozhovor (8 - 10 minut pro dvojici kandidátů)

Konverzace se zkoušejícím a dalším kandidátem o sobě a svých zálibách.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška KET?

Pro úspěšné složení zkoušky Cambridge KET je třeba dosáhnout minimálně 70 % správných odpovědí jako průměru ze všech částí zkoušky. Není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze dvou známek - Pass with Merit a Pass, neúspěšní kandidáti známku Narrow Fail nebo Fail.

Kolik stojí Cambridgská zkouška KET?

2 290 Kč

Cambridgská jazyková zkouška: KET | PET | FCE | CAE | CPE | Cambridgské zkoušky ESOL