kontakty

naši lektoři

Kvalifikovaní a zkušení lektoři anglického a německého jazyka

  • Naši čeští lektoři vyučující anglický nebo německý jazyk disponují vysokoškolským vzděláním v odpovídajícím oboru nebo jsou absolventy státní jazykové zkoušky z příslušného jazyka. Mají mnohaleté pedagogické zkušenosti a někteří z nich absolvovali dlouhodobé pracovní nebo studijní pobyty v zahraničí.
  • Rodilí mluvčí, kteří v ZEMAN ART vyučují cizí jazyky, disponují zahraničními certifikáty o pedagogickém vzdělání. Působí v České republice jako lektoři řadu let a dodávají studentům zábavnou formou autentické zkušenosti a jedinečný přímý kontakt s cizím jazykem.
Eurydika Eurydika Karla Karla Marcela Marcela
Markéta Markéta Keyvan Keyvan Lee Lee

Moderní výuka jazyků v ZEMAN ART

Všichni naši vyučující mají dlouholetou praxi s výukou anglického či německého jazyka. Výukové hodiny vedou profesionálně, dokáží každého studenta správně motivovat a zároveň vytváří a udržují v průběhu lekcí přirozenou přátelskou atmosféru.Ověřené výukové metody a živý moderní jazyk

V průběhu výuky jazyků používají lektoři kombinaci různých výukových metod a všestranné podpůrné školící materiály, které neustále průběžně aktualizují. Díky tomu reagují na nejnovější události, používají živou a moderní slovní zásobu a dokáží přizpůsobovat výuku jazyků individuálním potřebám svých studentů.

Naši lektoři jsou připraveni přizpůsobit se vašim konkrétním potřebám a jsou kdykoli ochotni pomoci vám i mimo vyučovací hodinu.


Neváhejte nás kontaktovat se svým individuálním přáním!