kontakty

Jak se naprogramovat pro úspěšné studium angličtiny

Jak se naprogramovat pro úspěšné studium angličtiny

Odpovídáte ano na některou z těchto otázek?


  • Učíte se anglický jazyk už delší dobu a pořád máte pocit, že jste stálí začátečníci?
  • Došli jste do určité úrovně a nemůžete se dál hnout z místa?
  • Máte pocit, že na jazyk nemáte buňky?
  • Přestává vás učení anglického jazyka bavit?

Proč tomu tak je?

Sami jste si zablokovali cestu k úspěšnému učení se anglického jazyka.
Odblokujte všechny vnitřní překážky a otevřete si cestu k úspěšnému učení!


Máme pro Vás řešení - relaxační audio

Vytvořili jsme pro vás relaxační audio, které napomáhá snadnějšímu osvojování anglického jazyka.

První část se zaměřuje na celkové očistění a uvolnění těla a mysli.
Po uvolnění se mozek dostane do relaxačního stavu (hladiny alfa) a je schopen lépe přijímat afirmace (výroky).

Druhá část pozitivně programuje mysl, tak aby mozek přijal schopnost snadného učení jako fakt.
Pozitivní afirmace, které uslyšíte v tomto audiu jsou jednoduché a velmi účinné, protože jsou vnímány v uvolněném stavu.

Pravidelným poslechem audia si posílíte sebevědomí a schopnost učit se, čímž dosáhnete lepších výsledků v anglickém jazyce. Délka audia je 15 minut.


Cena CD s informacemi a návodem: 350,- kč
Cena pro naše studenty: 95,- kč


Bližší informace - email m.ondrejkova@za.cz nebo tel. 731 609 017