kontakty

stupně pokročilosti v angličtině

úplný začátečník

jsem úplný začátečník — (bez znalostí) nebo se znalostmi několika málo slov.


falešný začátečník

začal jsem několikrát, ale nikdy jsem nedošel moc daleko, mám základy z času přítomného prostého.


velmi mírně pokročilý

mám omezenou slovní zásobu, ale přesto něco rozumím pasivně a domluvím se na základní úrovni, mám znalosti z přítomného a průběhového času, umím používat budoucí čas will a jsem seznámen s minulým časem to be.


mírně pokročilý 1

mám lepší slovní zásobu, rozumím a domluvím se na jednoduché úrovni, potřebuji se zbavit ostychu, mám znalosti z přítomného času prostého a průběhového; budoucího a jsem seznámen s minulým časem, ale neumím jej s jistotou používat.


mírně pokročilý 2

mám rozšířenější slovní zásobu a dokáži se v běžných situacích domluvit i v cizí zemi. Potřebuji více komunikovat, mám znalosti z času přítomného prostého a průběhového, budoucího času, vazby going to a používám čas minulý prostý i půběhový. S časem předpřítomným jsem byl seznámen, neumím jej s jistotou používat.


středně pokročilý

v běžných situacích rozumím a komunikuji orientačně. Stále ještě přetrvávají gramatické chyby, roste pasivní porozumění a schopnost aktivní komunikace.Částečně chybuji v gramatice. Slovní zásoba mi umožňuje se běžně orientovat ve složitějších textech. Mám základní znalost v čase přítomný prostý, průběhový; minulý prostý, průběhový; budoucí ; předpřítomný prostý a znám základy podmínkových vět.


pokročilý

vykazuji plné osvojení gramatiky, mám dobré porozumění a schopnost vyjádřit se jasně a reaguji téměř ihned. Jsem seznámen se všemi časy, ale stále se vyskytují chyby, zejména v gramatických okruzích.


pokročilý konverzace

jsem schopen se zapojit do různých konverzačních rozhovorů a okruhů. Jsem schopen se velmi dobře vyjádřit i písemnou formou. Mám přehled o všech gramatických strukturách.
Potřebuji si jazyk udržet na dobré úrovni.