kontakty

CAE - Cambridgská jazyková zkouška CAE

CAE (Certificate in Advanced English) vyžaduje velice dobrou znalost anglického jazyka, aktivně a ve velké míře používanou v práci nebo při studiu univerzity. CAE představuje vysokou jazykovou kvalifikaci na pokročilé úrovni C1.

Komu je určena zkouška CAE?

CAE je určena pro ty, kteří dosáhli takové jazykové úrovně, že zvládají všechny běžné situace včetně studia a zaměstnání. Předpokladem pro úspěch v této zkoušce je schopnost efektivního využívaní anglického jazyka a jistota v profesní a společenské komunikaci.

Zkouška je založena na užití anglického jazyka v praktických situacích. Úspěšný kandidát musí být schopen se aktivně účastnit schůze, diskuse, vyjádřit jasně svůj názor, rozumět a psát různé typy textů, včetně obchodních dopisů a zpráv. Měl by být schopen také rozlišovat různé styly angličtiny podle konkrétní situace.

Proč absolvovat Cambridgskou zkoušku CAE?

CAE splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Spojeném království.

Z čeho se skládá zkouška CAE?

CAE pokrývá čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.

1. Čtení (1 hodina a 15 minut)

Četba reálných textů vybraných z knih, novin a časopisů. Kandidát by měl být schopen porozumět podstatě textu, hlavním bodům i detailům a struktuře textu.

2. Psaní (2 hodiny)

Psaní je zaměřeno na schopnost psát neodborné texty, např. dopisy, články, zprávy v rozsahu přibližně 250 slov.

3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 30 minut)

Kandidát by měl prokázat znalost systému jazyka na různých úkolech, jako je doplňování slov do textu, opravování chyb, dokončování textu.

4. Poslech (asi 45 minut)

Kandidát musí porozumět mluvené angličtině, být schopen vybrat z mluveného textu detailní a specifické informace a pochopit postoj a názor mluvčího. Texty jsou vybírány z různých typů nahrávek, např. interview, diskuse, přednášky, konverzace.

5. Rozhovor (15 minut)

Zaměřeno na konverzační angličtinu. Skládá se ze čtyř částí - interview, delší samostatný projev, spolupráce ve dvou, diskuse na základě pomocných materiálů, tj. fotografií a kreseb. Tuto zkoušku skládají dva kandidáti zároveň.

Jak je hodnocena zkouška CAE?

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60 % správných odpovědí jako průměru ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze tří známek - A, B nebo C, neúspěšní kandidáti známku D nebo E.

Kdy se konají zkoušky CAE v České republice?

Většina zkoušek CAE se koná ve dvou dnech, uvedené termíny se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část, případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.
Termíny registrace a zkoušek vám na vyžádání zašleme.

Kolik stojí zkouška CAE?

4 190 Kč

Cambridgská jazyková zkouška: KET | PET | FCE | CAE | CPE | Cambridgské zkoušky ESOL