kontakty

PET - jazyková zkouška Cambridge PET

PET (Preliminary English Test) je 2. stupněm Cambridgských zkoušek. Ověří vaši schopnost komunikace v anglickém jazyce v každodenních situacích. Zkouška PET je určena pro středně pokročilé angličtináře na úrovni pokročilosti B1.

Komu je určena zkouška PET?

Kandidát by měl být schopen komunikovat v anglicky mluvícím prostředí. Zkoušku PET doporučujeme pro ty uchazeče, jejichž cílem je složit zkoušku FCE, ale nemají k tomu ještě dostatek znalostí a sebedůvěry. Předpokladem dosažení této úrovně je cca 380 hodin studia. Kandidát nesplňuje nároky pro přijetí na anglické univerzity.

Zkouška PET je určena pro ty, kteří zvládají běžnou komunikaci v práci, ve škole a jiných společenských situacích, umí číst jednoduché učebnice a články a psát jednoduché dopisy, či poznámky během jednání.

Kandidáti by měli mít větší slovní zásobu a být schopni používat přiměřené komunikační styly s ohledem na různé situace. Měli by už být schopni nejen porozumět základním faktům, ale i názorům, postojům a náladě v mluveném i psaném projevu.

Zkouška PET může být také chápána jako užitečná příprava na pokročilejší stupně zkoušek.
PET představuje asi 2/3 přípravy na zkoušku FCE.

Proč absolvovat Cambridgskou zkoušku PET?

PET testuje na základě materiálů z běžných životních situací gramatiku i slovní zásobu. Dokazuje praktické dovednosti a schopnost praktického užití jazyka při administrativní a manažerské práci nebo např. v turismu. Zkouška PET je uznávána zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi jako potvrzení středně pokročilé úrovně znalostí anglického jazyka.

Z čeho se skládá zkouška PET?

PET pokrývá čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.

1. Čtení a psaní (1 hodina a 30 minut)

Čtení reálných textů vybraných z novin, časopisů a brožur. Kandidát musí být schopen porozumět hlavnímu sdělení textu a umět si poradit s neznámými slovíčky. Zkouška obsahuje různé úkoly, např. doplňování vhodných slov do textu, doplňování správných tvarů slov a vytvoření krátké zprávy nebo dopisu v rozsahu cca 100 slov. Při hodnocení je kladen důraz na dodržování struktury textu, slovní zásobu, pravopis a interpunkci.

2. Poslech (asi 40 minut)

Poslech nahrávek veřejných oznámení a dialogů. Je nutné porozumět faktickým informacím a pochopit chování a záměry mluvčích.

3. Rozhovor (10 - 20 minut pro dvojici kandidátů)

Konverzace se zkoušejícím a dalším kandidátem o sobě a svých zálibách.

Jakým způsobem je hodnocena zkouška PET?

Pro úspěšné složení zkoušky PET je třeba dosáhnout minimálně 70 % správných odpovědí v průměru ze všech částí zkoušky. Není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze dvou známek - Pass with Merit a Pass, neúspěšní kandidáti známku Narrow Fail nebo Fail.

Kdy se konají zkoušky PET v ČR?

Většina zkoušek se koná ve dvou dnech, uvedené termíny se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část, případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.Termíny registrace a zkoušek vám na vyžádání zašleme.

Kolik stojí Cambridgská zkouška PET?

2 590 Kč

Cambridgská jazyková zkouška: KET | PET | FCE | CAE | CPE | Cambridgské zkoušky ESOL