kontakty

CPE - Cambridgská jazyková zkouška CPE

CPE (Certificate of Proficiency in English) je prestižní zkouška z angličtiny na velmi pokročilé úrovni C2 pro ty, kteří potřebují ovládat angličtinu profesionálně prakticky v každé situaci. CPE je nejvyšší a nejdéle používaná jazyková kvalifikace ze série Cambridgeských zkoušek.

Komu je určena zkouška CPE?

Zkouška CPE je určena pro ty, kdo dosáhli vysoké úrovně jazykových znalostí a jsou schopni anglický jazyk používat efektivně v jakékoli situaci. Kandidáti, kteří uspějí v této zkoušce dosáhli přibližně stejné jazykové úrovně jako vzdělaný rodilý mluvčí. Tato zkouška vyžaduje samozřejmě i přiměřenou úroveň vzdělání a osobní zralosti.

Proč absolvovat Cambridgskou zkoušku CPE?

CPE splňuje vstupní požadavek na jazykovou kvalifikaci na univerzitách ve Spojeném království a velkém počtu univerzit v ostatních anglicky mluvících zemích. CPE je uznávána v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí. Příprava na CPE pomůže studentům zdokonalit jejich jazykové znalosti, naučit se používat je v rozličných situacích.

Z čeho se skládá zkouška CPE?

CPE pokrývá čtyři jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.

1. Čtení (1 hodina a 30 minut)

Četba textů vybraných z beletrie, literatury faktu, časopisů a novin. Četba se zaměřuje na porozumění obsahu, uspořádání a struktury textu a schopnost rozvíjení myšlenek, názorů a postojů.

2. Kompozice (2 hodiny)

Psaní neodborného textu, např. dopisu, článku nebo zprávy v rozsahu asi 300 až 350 slov.

3. Užití anglického jazyka (1 hodina a 30 minut)

Různé druhy cvičení, např. doplňování slov do textu, tvoření slov, dokončování vět atd., na kterých musí kandidát prokázat znalost anglického jazyka.

4. Poslech (40 minut)

Poslech nahrávky např. interview, diskuse, přednášky nebo konverzace. Testuje schopnost kandidáta rozumět mluvené angličtině, pochopit postoj a názor mluvčího.

5. Rozhovor (19 minut)

Obsahuje tři části - interview, spolupráce ve dvou, delší samostatný projev včetně následné diskuse. Kandidáti budou používat pomocné obrazové a textové materiály. Tuto část zkoušky skládají kandidáti ve dvojicích.

Jak je hodnocena zkouška CPE?

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 60 % správných odpovědí v průměru ze všech částí zkoušky (není tedy nutné dosáhnout určité úrovně u jednotlivých částí zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze tří známek - A, B nebo C, neúspěšní kandidáti známku D nebo E.

Kdy se konají Cambridgské zkoušky CPE v ČR?

Většina zkoušek se koná ve dvou dnech, uvedené termíny se vztahují k písemné části jednotlivých zkoušek. Ústní část, případně poslech se obvykle konají 2 - 3 týdny před písemnou částí zkoušky. Všichni přihlášení kandidáti obdrží nejpozději 14 dní před prvním stanoveným termínem rozpis s datem, časem a místem konání jednotlivých částí zkoušky.
Termíny registrace a zkoušek vám na vyžádání zašleme.

Kolik stojí zkouška CPE?

4 290 Kč

Cambridgská jazyková zkouška: KET | PET | FCE | CAE | CPE | Cambridgské zkoušky ESOL